Min svaghet – vår konflikt

Varje rollperson bör som tidigare etablerats ha en svaghet eller ett oönskat karaktärsdrag. Då pratar vi alltså om ett karaktärsdrag som är oönskat av spelaren och inte nödvändigtvis av rollpersonen. Rollpersonen är nog inte ens helt medveten om det, eller så är hen maktlös över sin egen svaghet och kan […]