Väpnarspelet

Väpnarspelet började som ett tidsfördriv bland väpnare under stunder av tristess. Det ansågs skärpa spelarnas sinne för taktik och strategiskt tänkande, och uppskattades därför också av flera riddare. Spelplanen ristades ofta in i träbitar eller broderades in i tygstycken. Fanns inget sånt till hands var det inte heller ovanligt att […]