Resurser

På den här sidan hittar du skapelser som inte direkt är spel, men som är tydligt spelrelaterade.

Tarot Relationship Engine

Ett litet hemmasnickrat system baserat på tarotkort. Systemet kan användas för att skapa relationer mellan rollpersoner och hitta en bakgrund till äventyrsgruppen.

Ladda ner Tarot Relationshop Engine här.