First Draft!

First Draft! är ett spel som är tänkt att kunna spelas under en kväll utan att kräva några som helst förberedelser från någon av deltagarna. Rollpersoner och äventyr skapas på plats runt bordet. Tack vare en tydlig äventyrsstruktur uppbyggd efter den dramaturgiska modell som många filmer och TV-serier bygger på blir äventyren både enkla att känna igen och planera.