Novum Solari

Året är 2236. Solsystemet är i uppror. Den redan fragila freden i solsystemet är hotad av både konflikter inom den inre alliansen och av det allt mer spända läget allianserna emellan. Kolonierna i den inre alliansen, Venus och Luna, har börjat tröttna på Jordens maktmonopol, och allt fler röster höjs som förespråkar självständighet. Den yttre alliansen, bestående av Mars, ringvärlden Zephyr, och asteroidkolonierna, finner sig själva i allt större nöd på grund av Jordens handelsrestriktioner sedan första interplanetariska kriget. I och med att situationen blir allt mer förtvivlad för kolonierna i den yttre alliansen söks också allt mer desperata sätt att lösa krisen på, och allt fler börjar se ett försök att ta direkt kontroll över Jordens resurser som ett möjlig lösning. Jorden börjar bli allt mer paranoid och hotar att införa sanktioner mot de kolonier som vågar motsätta sig dem.

Novum Solari utspelar sig i vårt solsystem om ungefär 200 år, efter att människan har koloniserat stora delar av solsystemet. Efter det som numera kallas för det första interplanetariska kriget delades solsystemet upp i två allianser, och läget har sedan dess varit mycket spänt. Politiken genomsyrar allt. Konspirationerna går alltid djupare än vad man först tror. Dubbelagenter och spioner kan finnas överallt, och koloniernas propagandamaskiner arbetar oavbrutet med att sprida sitt budskap. Bygg ert eget rymdskepp och ge er ut i solsystemet på äventyr, eller ge dig in i det politiska maktspelet – valet är ditt.