Väpnarspelet

Väpnarspelet började som ett tidsfördriv bland väpnare under stunder av tristess. Det ansågs skärpa spelarnas sinne för taktik och strategiskt tänkande, och uppskattades därför också av flera riddare. Spelplanen ristades ofta in i träbitar eller broderades in i tygstycken. Fanns inget sånt till hands var det inte heller ovanligt att man ritade upp planen i gruset eller sanden direkt på backen. Som spelpjäser användes allt från olikfärgade stenar till knappar, mynt eller pjäser från andra spel. En del broderade in spelplanen på ett lite större tygstycke som kunde knytas ihop till en påse och på så vis förvara spelpjäserna. Det var inte heller ovanligt att hitta Väpnarspelets spelplan inristat på borden på tavernor.

I spelet kontrollerar du upp till fem trupper. Målet är att förflytta dina trupper in i din motståndares rekryteringszon och på så vis ta ett poäng. Först till tre poäng vinner. Så snart någon tagit ett poäng rensas brädet och spelet börjar om. Varje runda har måste du göra tre drag. Ett drag innebär att du antingen rekryterar en ny trupp eller flyttar en trupp en ruta. Har du fler trupper i samma ruta kan du spendera flera drag på samma gång för att flytta trupperna i grupp. På så sett kan du slå ut motståndarens trupper, givet att du flyttar in fler trupper i deras ruta än vad de har stående där. Spelet går snabbt att lära och spela, och går att spelas många gånger, då det finns många olika strategier för att försöka lura sin motståndare att lämna en lucka i sitt försvar.